Hearst fan Fryske sakefroulju sa’n soad moaie ûndernimmersferhalen!
It is tige spitich dat dy net fêstlein en dield wurde.
As ûndernimmer is it fansels hiel wichtich om goed sichtber te wêzen foar (potensjele) klanten.
Mei myn podcast en magazine “Fryske Fammen Yn Saken” wol ik Fryske sakefroulju graach in poadium jaan.

It earste Fryske Fammen yn Saken Magazine is út!

Ik bin Wikje de Roos

Ik bin Wikje de Roos

Al 25 jier marketing en kommunikaasje expert en help as strategisch partner fan ûndernimmers

Ik help Fryske ûndernimsters harren bedriuw, mar ek harsels sichtber te meitsjen.

De Fryske Fammen yn Saken podcast is te beharkjen

op Soundcloud, Spotify en iTunes

óf klik op de episode hjirûnder

fryske-fammen-yn-saken-magazine

Fryske Fammen yn Saken hét Magazine voor en door Friese Zakenvrouwen.

Bedankt!